PROPOSTES DE CATALUNYA SÍ

ADREÇADES A ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

9 de febrer de 2021

El referèndum de l’1 d’octubre del 2017 va ser una fita que va marcar una abans i un després en el procés d’autodeterminació de Catalunya. Un acte inèdit de desobediència massiva en la cultura política europea de les darreres dècades, que també va mostrar que no s’havia completat el procés d’acumulació de forces necessari per accedir a l’estatalitat, a la plena sobirania. La nova fase del procés d’autodeterminació demana una estratègia que combini la lluita antirepressiva, l’enfortiment de la societat civil i una sòlida acció institucional i governamental. La conquesta social de la República catalana serà possible com a culminació d’un procés d’apoderament social articulat, com la suma d’un conjunt de sobiranies compartides: la suma de moltes expressions de sobirania.

 

Per altra banda, amb la pandèmia global i la irrupció de la triple crisi sanitària, econòmica i social urgeix  un canvi de paradigma que deixi enrere els apriorismes neoliberals i defineixi noves prioritats polítiques.

 

La confluència del procés d’autodeterminació i la necessitat urgent de donar resposta a l’actual emergència social fa que els pròxims quatre anys siguin crítics per a la societat catalana. Per això mateix, des de Catalunya Sí creiem que hi ha un grapat de compromisos de sobirania social i nacional que requereixen ser atesos de manera inajornable durant la pròxima legislatura per part del govern de la Generalitat de Catalunya. Els resumim en els punts que detallem sintèticament a continuació.

 

ACCIONS DE GOVERN PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DEL PROCÉS D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA I LA SUPERACIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA, ECONÒMICA I SOCIAL

 

PUNT 1: SOBIRANIA NACIONAL

Superar l’escenari de repressió i treballar per un referèndum acordat: Treballar per la prioritat política de l’Amnistia, internacionalitzar el contenciós amb l’Estat, explorar totes les possibilitats de diàleg i negociació i crear les condicions polítiques per fer efectiu un referèndum acordat i vinculant.

 

PUNT 2: SOBIRANIA PARTICIPATIVA.

Donar forma a un sistema electoral propi: Dotar-se d’un sistema electoral propi, que reforci la democràcia directa, reguli els referèndums i superi la divisió provincial. Elaboració i aprovació d’una Llei electoral catalana, que inclogui el vot electrònic, la creació d’una junta electoral catalana i l’eliminació del vot pregat als residents a l'estranger. 

 

PUNT 3: SOBIRANIA EN PROJECCIÓ EXTERIOR.

Reforçar la projecció internacional de Catalunya en els àmbits polític, cultural i econòmic. Completar el desplegament de les delegacions exteriors i consolidar el Pla Director per a la Cooperació, l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 i el MedCat 2030.

 

PUNT 4: SOBIRANIA CULTURAL.

Democratitzar la cultura: Adaptar la targeta sanitària per cobrir també la funció de targeta cultural universal, per apropar-nos a l’objectiu de despesa pública suficient en cultura, tot incentivant els consums culturals locals (museus, teatre, concerts...) dramàticament afectats per la crisi sanitària, econòmica i social. Elaboració de l’Estatut de l’Artista.

 

PUNT 5: SOBIRANIA LINGÜÍSTICA I INDÚSTRIA AUDIOVISUAL.

Normalitzar el català com a llengua d’ús comuna en tots els àmbits, tot afavorint la diversitat com una riquesa i posant també l’accent  al món audiovisual: Incorporar els compromisos continguts en el “Decàleg de mesures per a l’audiovisual a Catalunya”, presentat per  Plataforma per la Llengua amb la col·laboració de l’Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Audiovisual de Catalunya.

 

PUNT 6: SOBIRANIA COMUNICATIVA.

Actualitzar el sistema comunicatiu català: reforçar i reformar el servei públic audiovisual (CCMA, ACN, mitjans públics locals) i crear les condicions per consolidar la xarxa de mitjans comunicació de proximitat en la nova fase de digitalització de les comunicacions, i fomentar les edicions electròniques en català.

 

PUNT 7: SOBIRANIA DIGITAL I TERRITORIAL.

Superar els desequilibris territorials en les comunicacions electròniques: garantir la universalitat en l’accés a internet de banda ampla fixa i mòbil a tot el territori en igualtat de condicions: L’impuls decidit del Pla Fibracat haurà de garantir, en paral·lel, la neutralitat de la xarxa.

 

PUNT 8: SOBIRANIA CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA.

Fer del coneixement palanca de canvi econòmic i cultural:  creació de la Conselleria de Ciència, Universitats i Societat de la Informació. Millorar el finançament del sistema universitari i actualitzar la Llei d’Universitats de Catalunya. Consolidar i impulsar la xarxa d’equipaments científics i el clúster de biociències i biomedicina. 

 

PUNT 9: SOBIRANIA EDUCATIVA.

Garantir el dret a l’educació a tothom: gratuïtat de l’educació 0-3. Pla de transformació educativa que abordi reformes estructurals del sistema educatiu com l’accés inicial, el desenvolupament professional dels docents, una reforma competencial de la secundària i la selectivitat i un programa de recursos extraordinaris per millorar els centres amb complexitat.

 

PUNT 10: SOBIRANIA SANITÀRIA.

Consolidar el sistema públic de salut integral, universal i de qualitat: les tensions viscudes en el sistema públic sanitari provocades per la covid-19 mostren la necessitat d’accelerar el desplegament de la Llei d’Universalització de la Salut i d’incrementar el finançament per tal de garantir tots els processos de millora. Crear l’agència d’atenció integrada social i sanitària.

 

PUNT 11. SOBIRANIA EN POLÍTIQUES D’HABITATGE:

Garantir el dret a l’habitatge: invertir 1.000M€ anuals en habitatge que permetin articular ajudes al lloguer i ampliar el parc públic d’habitatge. Desenvolupar la regulació amb la Llei de control de preus de lloguer i el Decret de lloguer social, i elaborar la Llei d’Arrendaments Urbans.

 

PUNT 12: SOBIRANIA FEMINISTA.

Prioritzar la lluita contra tota forma de discriminació de gènere: assolir la paritat en els càrrecs de direcció de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Creació d’una nova Conselleria d’Igualtat i Feminismes per impulsar les polítiques d’igualtat de gènere de forma transversal.

 

PUNT 13. SOBIRANIA LABORAL I VITAL.

Cap a un nou model de relacions laborals que garanteixi condicions de treball dignes: elaborar un programa d’Incentius per a la contractació de qualitat que permeti optimitzar els fons europeus vinculats a l’economia verda i la digitalització. Impulsar la contractació indefinida i establir salaris mínims segons la mitjana de cada sector. Desplegament i finançament de la Llei de renda garantida.

 

PUNT 14: SOBIRANIA ENERGÈTICA.

Impulsar les energies renovables: fer del Sector públic un productor i consumidor d’energia neta,instal·lant panells fotovoltaics a tots els edificis públics i contractant la compra-venda d’energia amb companyies que garanteixin origen verd i de proximitat de l’energia. També participant en projectes col·laboratius de models escalables de producció energètica verda.

 

PUNT 15: SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I ECOLÒGICA.

Renovar l’agricultura i la ramaderia amb criteris ecològics i d’equilibri territorial: enfortir el sector primari català, fomentant un ecosistema de consum on es garanteixi una producció ecològica i de qualitat, es potenciï el consum de Km0 i el comerç de proximitat.

 

PUNT 16: SOBIRANIA ECONÒMICA I FINANCERA.

Impulsar l’economia basada en el coneixement i la creativitat: regular el paper dels oligopolis a l’economia catalana i fomentar totes les formes de economia col·laborativa. Transformar l’Institut Català de Finances en un banc públic que pugui garantir el finançament del sector productiu i les inversions de caràcter estratègic. Completar el desplegament de l’Agència Tributària Catalana.

 

 

El procés d’autodeterminació de Catalunya no és etnicista, és inclusiu. No es pot entendre sense l’existència d’un profund anhel democràtic que es concreta en un ideal republicà basat en una identitat de projecte que neix dels esforços de les classes populars per millorar les seves condicions de vida fent possible un horitzó de més prosperitat, més llibertat, més solidaritat i més justícia social. Aquests pròxims quatre anys el Govern de Catalunya haurà de reforçar una acció institucional rigorosa i ambiciosa per fer més tangibles els beneficis de les polítiques republicanes. Per fer possible la República catalana necessitem aprofundir en els valors sobiranistes i democràtics fent polítiques republicanes.

És l’hora de les polítiques republicanes!