"Polítiques d'Habitatge. Solucions des de la proximitat"

21 de juny. Acte realitzat online.