Text Legal

En compliment de l'establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que aquesta pàgina Web és propietat de l'Associació Catalunya Sí, inscrita en el Registre de la Generalitat de Catalunya.


El nostre domicili social està situat a Barcelona. Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns a través de l'e-mail info@catsi.cat.


L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents al moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal.


A través de la nostra pàgina Web oferim informació sobre CATALUNYA SÍ, així com de les nostres activitats, serveis, adhesions i com sol·licitar més informació.


En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la Web site i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.


DRETS D'AUTOR


Tots els continguts i textos presents a la nostra pàgina Web són propietat de CATALUNYA SÍ i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.


L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, i necessita autorització expressa de CATALUNYA SÍ per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o fer ús de qualsevol dret pertanyent al seu titular, i no podrà  comercialitzar-los.


En cas que alguna persona consideri que a la present pàgina web s'està vulnerant qualsevol norma referent als drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets, preguem que ens ho notifiqui amb l'objectiu de restablir l'ordre pertorbat, si és que s'ha produït.


CONDICIONS D'ACCÉS


L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre. L'usuari ha d'accedir-hi conforme a la bona fe, a les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les condicions específiques d'ús que poguessin ser aplicables. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.


L'usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.


Tenint en compte la impossibilitat de control de la informació, continguts i serveis d'altres websites als quals es pugui accedir a través dels enllaços (links, bàners, botons, cercadors,...) de la nostra pàgina web, li comuniquem que CATALUNYA SÍ, queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar-se de la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra entitat part de l'usuari, al qual recomanem llegir els avisos legals que regulin tots els llocs web.


Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços en pàgines web alienes a la nostra entitat, que permetin l'accés a la nostra pàgina web, sense el previ consentiment de CATALUNYA SÍ. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part del CATALUNYA SÍ, dels seus continguts o serveis.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


Amb la finalitat d'informar dels productes i serveis que ofereix CATALUNYA SÍ, així com per l'enviament d'informació promocional, en aquesta Web se sol·liciten dades de caràcter personal que seran objecte de tractament informatitzat i incorporats als nostres fitxers (bases de dades).


Totes les dades són tractades conforme la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999, i els nostres fitxers estan legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals. Les presents polítiques de privadesa es regeixen per la normativa aplicable exclusivament a Espanya, i queden sotmeses a ella, tant persones nacionals com estrangeres que utilitzin aquesta Web.


CONSENTIMENT I AUTORITZACIÓ AL TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE DADES PERSONALS


Com a responsable dels seus corresponents fitxers, CATALUNYA SÍ considera que, quan vostè envia les seves dades personals mitjançant correu electrònic o bé a través del formulari que conté aquesta pàgina Web, està donant expressament la seva autorització i consentiment per al tractament i incorporació d'aquestes dades als nostres fitxers automatitzats, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació. Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i complint tots els requisits que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999.


DADES SOL·LICITADES I FINALITAT


Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per poder dur a terme els serveis que li oferim, per la qual cosa les dades del formulari són d'obligada resposta.


DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES DADES PERSONALS 


En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament als nostres fitxers automatitzats per consultar les seves dades, rectificar-les si són errònies o han variat, cancel·lar-les si no desitja que segueixin incorporades a ells, o oposar-se al seu tractament. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir per escrit a través del correu electrònic: info@catsi.cat.


CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES


CATALUNYA SÍ li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, tret que  ens ho autoritzi.


ACTUALITZACIÓ I CANCEL·LACIÓ


Per mantenir les seves dades personals actualitzades, és important que ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. Tanmateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.


COOKIES


Aquesta pàgina Web no utilitza cookies, ni qualsevol altre mitjà de captació d'hàbits de navegació dels usuaris.


GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DELS FITXERS AUTOMATITZATS


Tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, CATALUNYA SÍ els informa que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per salvaguardar la seguretat de les mateixes tal com exigeix el Reial decret 994/1999 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continen dades de caràcter personal. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.


CATALUNYA SÍ pot modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.


CATALUNYA SÍ no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web a les quals pugui accedir a través dels diferents links que conté la nostra pàgina.


RESPONSABILITATS


Amb questa pàgina Web li oferim uns serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no responem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l'usuari.


CATALUNYA SÍ no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixa.


CATALUNYA SÍ no garanteix el correcte funcionament de disponibilitat i continuïtat de la pàgina web. En la mesura del possible, intentarem posar en coneixement dels usuaris qualsevol interrupció en el servei i esmenar-ho el més aviat possible. No obstant això, CATALUNYA SÍ queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions a la pàgina web.


L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a CATALUNYA SÍ per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament de fets esmentats.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals d'Ús han estat establertes amb data 18/01/2017. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació. Cal que comprovi la data d'emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina per tenir la certesa que no s'ha produït cap modificació que li afecti.

Per qualsevol dubte o qüestió respecte a la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic info@catsi.cat.